top of page

TJÄNSTER

Kärnborrning

Vi har lång erfarenhet av kärnborrning. Vi är vana vid allt från små till stora borrdiametrar, samt både korta och långa borrhål.

Vi utför utmanande och svåra uppdrag som exempelvis styrd kärnborrning, borrning med trippeltub, underjordsborrning och borrning uppåt. Pilothål för rymningsborrning, spiling, grundläggning i källare och andra trånga utrymmen samt borrning för wiresågning. 

Diamant2 vajersågning.jpg

Vajersågning

Vi utför vajersågning av hög kvalitet med precision – på alla typer av material. Vajersågning är en flexibel och tyst metod för sågsnitt. Metoden används oftast till större och tjockare objekt där man exempelvis inte har tillåtelse att spränga eller om intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från en sprängning. Den här metoden lämpar sig bra för exempelvis stenbrott, gruvor, broar, tunnlar, kraftverk, dammanläggningar, fundament, cirkulär sågning samt sågning på svåråtkomliga ställen.

hammar.jpg

Hammarborrning

Vi utför de flesta typer sänkhammar-borrning.

T ex bergbrunnar, filterbrunnar och infiltration. Grundvattenhöjning/ sänkning.

installation och mätning.webp

Installationer och mätning

Vi installerar de flesta på marknaden förekommande mätutrustningar tex inklinometer, extensometer,  portrycksgivare,  rundvatten-övervakning. Både via webben och manuell avläsning.

Fråga oss om paketlösningar. 

bottom of page