top of page
EC Svenska AB "Bryter ny mark"

TJÄNSTER

Kärnborrning

Vi har lång erfarenhet av kärnborrning. Vi är vana vid allt från små till stora borrdiametrar, samt både korta och långa borrhål.

Vi utför utmanande och svåra uppdrag som exempelvis styrd kärnborrning, borrning med trippeltub, underjordsborrning och borrning uppåt. Pilothål för rymningsborrning, spiling, grundläggning i källare och andra trånga utrymmen samt borrning för wiresågning. 

Diamant2 vajersågning.jpg

Vajersågning

Vi utför vajersågning av hög kvalitet med precision – på alla typer av material. Vajersågning är en flexibel och tyst metod för sågsnitt. Metoden används oftast till större och tjockare objekt där man exempelvis inte har tillåtelse att spränga eller om intilliggande konstruktioner inte tål vibrationer från en sprängning. Den här metoden lämpar sig bra för exempelvis stenbrott, gruvor, broar, tunnlar, kraftverk, dammanläggningar, fundament, cirkulär sågning samt sågning på svåråtkomliga ställen.

hammar.jpg

Hammarborrning

Vi utför de flesta typer sänkhammar-borrning.

T ex bergbrunnar, filterbrunnar och infiltration. Grundvattenhöjning/ sänkning.

installation och mätning.webp

Installationer och mätning

Vi installerar de flesta på marknaden förekommande mätutrustningar tex inklinometer, extensometer,  portrycksgivare,  rundvatten-övervakning. Både via webben och manuell avläsning.

Fråga oss om paketlösningar. 

OM OSS

EC Svenska AB har funnits sedan 2014 och har idag 10 anställda.

Med säte i Stockholm/Mälardalen kan vi snabbt etablera på många av de platser där våra tjänster efterfrågas. Vi arbetar dock i hela Sverige och även utomlands. 

Vi utför arbeten i alla skeden av en byggprocess. Undersökningar i berg och jordmassor när projekt planeras, likväl som installationer och kontroll i byggskedet.

Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet, vilket borgar för att vi kan leverera kundanpassade lösningar till varje projekt. 

EC Svenska AB "Bryter ny mark"

Vajersågning.jpg
Om oss

PROJEKT

Projekt
Kunder

URVAL AV KUNDER

Kontakt
bottom of page